top of page

Mentalbeskrivning valp (MV)

Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH). Mentalbeskrivningar av valp är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare.

Alla resultat från specifik kull ligger under kullens egna sida under valpar från och med C-kullen och framåt...

logo.png
TEXT HÄMTAD FRÅN SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN

HUR GÅR DET TILL?

 

Mentalbeskrivning valp görs när de är 7-9 veckor gamla och ger en beskrivning av valpens beteende i specifika situationer. Beskrivningen utförs i ett isolerat utrymme där valpen inte varit tidigare eller i en inhägnad utomhus. Resten av valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från beskrivningsplatsen så att valpen inte störs. Det bör vara så få åskådare som möjligt när beskrivningen genomförs. Rekommendationen är att en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efter att beskrivningen är genomförd. Mentalbeskrivning valp bör inte göras de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning och det bör också ha gått någon timme sedan den senaste utfodringen. Är det en stor kull är det bra med en paus så valparna får äta och sova eller att dela på kullen och genomföra beskrivningen under två dagar istället.

MOMENTEN

 

Beskrivningen innehåller 11 moment där valpbeskrivaren bland annat beskriver valpens beteeenden; intresse/nyfikenhet, hälsning, kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och ängslan. Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar hur aktiv och trygg valpen har varit under momenten. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i kullen. Valpbeskrivaren ska vara en person som valparna inte mött tidigare.

DET HÄR OBSERVERAS OCKSÅ

 

Under mentalbeskrivningen observeras också om valpen visat resursförsvar, om den gjort annat under beskrivningen och om valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden. Det finns också utrymme för ytterligare kommentarer i slutet av protokollet som är av vikt för t.ex. uppfödaren.

bottom of page